Gårdar för hästavel

Det finns många gårdar i Sverige som bedriver hästavel. De kan vara belägna nära städer likväl som långt ut på landsbygden. Om du har ett sto eller en hingst som du har för avsikt att avla på, av olika anledningar, så är det enkelt att ta kontakt med någon av alla de gårdar som avlar och föder upp hästar. Välhorse-1510052_960_720 på plats kan du passa på att njuta av det vackra landskapet, som ofta inkluderar både skogsterräng och öppna landskap.

Hästavel syftar, enkelt uttryckt, på att förändra en hästras för att lyfta fram önskvärda egenskaper. Man låter hästar med de bästa anlagen för det man vill förändra para sig. Den som bedriver avel har en målsättning med parningen, om denna inte finns så kallas det endast för förökning. Genom avel byggs tänkta förbättringar på för varje hästgeneration och det är en förklaring till att hästraser blivit så olika, de har helt enkelt medvetet utvecklats i olika riktningar.

Kanske vill du bidra till att en hästras får bättre hälsa och temperament, eller göra så att den presterar bättre och ser annorlunda ut, oavsett vilket så är det viktigt att ta kontakt med en seriös gård där det finns gedigen erfarenhet inom området. I fokus, inte minst ekonomiskt, är att hästarna ska vara friska och kunna prestera under lång tid och det är såklart också viktigt att de är lättlärda och samarbetsvilliga.

Gårdar som bedriver hästavel och/eller endast förökning erbjuder oftast en härlig miljö där man också kan ta en ridtur på en stig i traktens löv- eller barrskog. Där kan också finnas möjlighet att inackordera din häst om du ska resa bort alternativt inte har något eget stall. En modern variant av inackordering som ger hästarna ett skönt hästliv kallas för Active Stable, detta går ut på att hästarna lever i flock, så naturligt som möjligt och med automatiserade utfodringsstationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *